!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bamburi

některé zdroje uvádí Mombasa (ta je asi 5 km odsud)  • some sources mention Mombasa (it is about 5 km far from here)


Haller Park
Baobab Farm • Bamburi Quarry Nature Park
předešlé názvy  •  former names
dříve součást parku The Baobab Adventure • Baobab Farm • Bamburi Quarry Nature park
(do 1999 s názvem • up to 1999 under the name of:  Bamburi Nature Trail)
"
04°01'12"S, 39°43'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0011A
     
 
Malindi Raod
Bamburi
KENYA

Off New Mombasa / Malindi road
P.O Box 81995-80100
Mombasa
KENYA
 
+254 415485901 - 4
+254 415486601 – 8
+254 722410064
+254 733410064
 
+254 415486459 - 60
 
lesinfo☼bamburi.lafarge.com
 
www.lafarge.co.ke/...
Haller Foundation: www.haller.org.uk/...
 
 
Dříve součástí celého parkového komplexu The Baobab Adventure (zvaný též Baobab Farm nebo Bamburi Quarry Nature park). Park vznikl roku 1971 rehabilitací lomů cementové fabriky. Transformaci severního a jižního lomu do ekologického ráje započal René Haller po němž nese název tato nejznámější a nejvyhledávanější část komplexu - Haller Park. V půdě byl zvýšen obsah minerálů a byly vysazeny stromy. Na samém začátku šlo o velmi odolné přesličníky v kombinaci s mnohonožkami (Ephibolus pulchripes), které se živí suchými jehlicemi přesličníků a které tak měly zajistit dostatek živin pro stromy. Postupně přibylo dalších asi 180 druhů dřevin. Introdukováno bylo více než 160 druhů ptáků (včetně snovačů, jeřábů, pelikánů, čápů atd.). Všechny rostliny a zvířata mají svou funkci prospívající zdejšímu ekosystému. Vše v parku je v rovnováze.
Haller Park (část bývalého komplexu) se nachází v Jižním lomu a je zde rezervace zvířat, hadí & plazí park (2009 kompletně rekonstruovaný), krokodýlí farma, rybí farma, zvířecí sirotčinec atd.

Formerly part of whole park complex The Baobab Adventure (named also Baobab Farm or Bamburi Quarry Nature Park). The park was established in 1971 by rehabilitation of cement factory quarries. Transformation of Northern and Southern quarry to ecological paradise began by Rene Haller. His name has this most known and most popular part of complex - Haller Park. It was increased content of minerals in the soil and trees have been planted. At the very beginning it was very resistant casuarinas in combination with a millipedes (Ephibolus pulchripes), which feeding dry casuarina needles and which should provide enough nutrients for the trees. About 180 other tree species was gradually adding. More than 160 species of birds (including weavers, cranes, pelicans, storks etc.) was introduced. All plants and animals have their function prosperous for the ecosystem. Everything in the park is in balance.
Haller park (part of former complex) is located in Southern quarry and there is Game Sanctuary, Snake & Repltile Park (in 2009 completely renovated), Crocodile Farm, Fish Farm, Animal Orphanage, etc.

obchod se suvenýry; noční prohlídky; palmová / botanická zahrada; pozorování ptáků; ostatní části bývalého komplexu a bezpočet dalších atrakcí (ve všech částech)
souvenir shop; night visits; palm / botanical garden; bird watching; the other parts of former complex and countless other attractions (in all parts)

restaurace
restaurant

1971 - park ; 1980 - Fish Farm ; 1984 - Bamburi Nature Trail ; 1985 - Snake & Reptile Park

Lafarge EcoSystems (dříve • formerly Baobab Farm ; Bamburi Cement Company)

75 ha

N/A

1) About every parts of Haller Park
2) Animals and Plants of Haler Park

N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A N/A
 
The Baobab Adventure
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 1 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 2 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 3 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 4 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 5 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 6 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 7 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 8 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 9 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 10 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 11 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 12 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 13 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 14 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 15 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 16 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 17 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 18 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 19 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Image 20 of 111
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 6.09. 2006
Phil & Jill, 5.09. 2006
Image 21 of 111
Phil & Jill, 5.09. 2006
Phil & Jill, 5.09. 2006
Phil & Jill, 5.09. 2006
Image 22 of 111
Phil & Jill, 5.09. 2006
Phil & Jill, 5.09. 2006
Phil & Jill, 5.09. 2006
Image 23 of 111
Phil & Jill, 5.09. 2006
Phil & Jill, 5.09. 2006
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 24 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 25 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 26 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 27 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 28 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 29 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 30 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 31 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 32 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 33 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 34 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 35 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 36 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 37 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 38 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 39 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 40 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 41 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 42 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 43 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 44 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 45 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 46 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 47 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 48 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 49 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 50 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 51 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 52 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 53 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 54 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 55 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 56 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 57 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 58 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 59 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 60 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 61 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 62 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 63 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 64 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 65 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 66 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 67 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 68 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 69 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 70 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 71 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 72 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 73 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 74 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 75 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 76 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 77 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 78 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 79 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Image 80 of 111
Michael Walker, 2.09. 2007
Michael Walker, 2.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 81 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 82 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 83 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 84 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 85 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 86 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 87 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 88 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 89 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 90 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 91 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 92 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 93 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 94 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 95 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 96 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 97 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Image 98 of 111
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Malcolm Campbell, 13.09. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Image 99 of 111
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Image 100 of 111
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Image 101 of 111
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Image 102 of 111
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Image 103 of 111
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Image 104 of 111
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Image 105 of 111
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Image 106 of 111
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 14.07. 2007
Nicola Biscardi, 10.05. 2009
Image 107 of 111
Nicola Biscardi, 10.05. 2009
Nicola Biscardi, 10.05. 2009
Nicola Biscardi, 10.05. 2009
Image 108 of 111
Nicola Biscardi, 10.05. 2009
Nicola Biscardi, 10.05. 2009
Nicola Biscardi, 10.05. 2009
Image 109 of 111
Nicola Biscardi, 10.05. 2009
Nicola Biscardi, 10.05. 2009
Nicola Biscardi, 10.05. 2009
Image 110 of 111
Nicola Biscardi, 10.05. 2009
Nicola Biscardi, 10.05. 2009
Nicola Biscardi, 10.05. 2009
Image 111 of 111
Nicola Biscardi, 10.05. 2009
Nicola Biscardi, 10.05. 2009

  Stránka vytvořena 31.07. 2009 Poslední úprava 11.03. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.