!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bamburi

některé zdroje uvádí Mombasa (ta je asi 5 km odsud)  • some sources mention Mombasa (it is about 5 km far from here)


Nguuni Nature Sanctuary
Nguuni Wildlife Sanctuary
předešlé názvy  •  former names
součást parku • part of park: The Baobab Adventure • Baobab Farm • Bamburi Quarry Nature park
"
03°59'36"S, 39°41'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0027B
     
 
Bamburi
KENYA

The Baobab Trust
PO Box 10587 80101 Bamburi
Mombasa
KENYA
 
+254 415486155
+254 415486607
 
+254 415486157
 
nguuninaturesanctuary☼thebaobabtrust.com
admin☼thebaobabtrust.com
 
www.thebaobabtrust.com/...
 
Dříve součástí celého parkového komplexu The Baobab Adventure (zvaný též Baobab Farm nebo Bamburi Quarry Nature park). Park vznikl roku 1971 rehabilitací lomů cementové fabriky (viz. Haller Park). Nguuni Wildlife Sanctuary leží na západním okraji obce a jsou zde výběhy několika druhů zvířat - pštrosi, antilopy losí, přímorožci, vodušky, žirafy, velbloudi atd.

Formerly part of whole park complex The Baobab Adventure (named also Baobab Farm or Bamburi Quarry Nature Park). Park was established in 1971 by rehabilitation of cement factory quarries (see Haller Park). Nguuni Wildlife Sanctuary lies on the western outskirt of the village and there are enclosures of several animal species - ostriches, elands, oryxes, waterbucks, giraffes, camels etc.

pikniková místa, procházky, pozorování ptáků, množství rybníků s rybami; ostatní části bývalého komplexu a bezpočet dalších atrakcí (ve všech částech)
picnic places, walking, bird watching, numbers of ponds with fish; the other parts of former complex and countless other attractions (in all parts)

pikniková místa, BBQ
picnic places, BBQ

1971 - park ; N/A - Nguuni Nature Sanctuary

The Baobab Trust (dříve • formerly Baobab Farm ; Bamburi Cement Company)

N/A

N/A

1) About Nguuni Nature Sanctuary

N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A N/A
 
The Baobab Adventure
         
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.07. 2009 Poslední úprava 11.03. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.