!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gede

některé zdroje uvádí Malindi (to je asi 20 km odsud)  • some sources mention Malindi (it is about 20 km far from here)


Kipepeo Butterfly Project
 
"
03°19'32"S, 40°00'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0010A
     
 
P.O Box 58
80208 Gede
KENYA
 
+254 4232380
 
+254 4232380
 
kipepeo☼africaonline.co.ke
 
www.kipepeo.org  
 
převážně výrobní a prodejní zařízení, ačkoli ne přímo komerční (prodej motýlů, kukel, hmyzu, medu, hedvábí a výrobků z něj), ale i motýlí dům pro návštěvníky. Projekt běží ve spolupráci s Národními muzei Keni (National Museums of Kenya). Hlavním cílem je obživa a místních obyvatel z pralesa Arabuko Sokoke a jejich účast na jeho ochraně. Chován je hmyz a motýli z přírody, k prodeji jsou zde narození potomci. Živý hmyz a kukly jsou prodávány hlavně do insektárií a dalších hmyzích a motýlích zařízení. Peníze z prodeje jsou přímo využívány na ochranu tohoto pralesa s vysokou biodiverzitou a endemismem.

mostly production and marketable, although not directly commercial facility (sale of butterflies, pupae, insects, honey, silk and products made from it), but also the Butterfly House for visitors. The project runs in collaboration with the National Museum of Kenya. The main objective is livelihoods of local population of the Arabuko Sokoke forest, and their participation in its protection. Bred are insects and butterflies from the wild, here born offspring is for sale. Live insects and pupae are sold mainly to insectariums and other insects and butterflies facilities. Money from the sale are used directly for the protection of the forest with high biodiversity and endemism.

Kipepeo leží v Národním monumentu Gede Ruins asi 20 km od Malindi.
Kipepeo lies in Gede Ruins National Monument about 20 km from Malindi.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
  
1) About Kipepeo Butterfly Project

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Lee Donoher, 11.03. 2007
Image 1 of 7
Lee Donoher, 11.03. 2007
Lee Donoher, 11.03. 2007
Lee Donoher, 11.03. 2007
Image 2 of 7
Lee Donoher, 11.03. 2007
Lee Donoher, 11.03. 2007
Lee Donoher, 11.03. 2007
Image 3 of 7
Lee Donoher, 11.03. 2007
Lee Donoher, 11.03. 2007
Lee Donoher, 11.03. 2007
Image 4 of 7
Lee Donoher, 11.03. 2007
Lee Donoher, 11.03. 2007
Lee Donoher, 11.03. 2007
Image 5 of 7
Lee Donoher, 11.03. 2007
Lee Donoher, 11.03. 2007
Lee Donoher, 11.03. 2007
Image 6 of 7
Lee Donoher, 11.03. 2007
Lee Donoher, 11.03. 2007
Lee Donoher, 11.03. 2007
Image 7 of 7
Lee Donoher, 11.03. 2007
Lee Donoher, 11.03. 2007

  Stránka vytvořena 31.07. 2009 Poslední úprava 26.10. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.