!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kabarnet
 

Snake Park of Kabarnet Museum
 
"
00°29'26"N, 35°44'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0020B
     
 
Hospital Road
Kabarnet
KENYA

POB 419
Kabarnet
KENYA
 
+254 32821 221
 
N/A
 
N/A
 
Museum: www.museums.or.ke/...  
 
velmi malý hadí park v Kabarnetském muzeu. Hadi z okolí jezera Baringo, želvy, klece s paviány.

very small snake park in Kabarnet Museum. Snakes from Lake Baringo area, tortoise, cages with baboons.

muzeum
museum

N/A

1996 (Museum)

národní (National Museums of Kenya)
national (National Museums of Kenya)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.08. 2009 Poslední úprava 01.08. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.