!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kampi ya Samaki

vesnice je také často nazývána stejně jako jezero • the village is also often named same like the lake: Lake Baringo


Lake Baringo Reptile Park
Baringo Community Museun and Reptile Park
"
00°36'29"N, 36°00'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0019A
     
 
Kampi ya Samaki
KENYA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nové muzeum a park plazů vzniklé ve spolupráci s Pařížským Museum National d’ Histoire Naturelle. Především hadi a ještěrky, ale i nilští krokodýli a několik želv.

new museum and reptile park was created in conjunction with Paris Museum National d’ Histoire Naturelle. Mainly snakes and lizards, but also Nile crocodiles and several tortoises.

muzeum, blízké jezero Baringo
museum, near Baringo Lake

N/A

15. dubna 2003
15th April 2003

Community Museums of Kenya

N/A

N/A

1) About creation of Baringo Museum and Reptile Park

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.08. 2009 Poslední úprava 01.08. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.