!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kikambala
 

Kipepee Aquarium
Kipepeo Aquarium
"
03°54'11"S, 39°47'17"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0013A
     
 
Kikambala
KENYA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
akvárium (asi 15 větších nádrží) ležící jižně od obce. Místní korálové ryby (okolo 150 druhů), zahrada korálů, mušle

aquarium (about 15 larger tanks) lying in the south of the village. Local coral fishes (around of 150 species), Coral garden, shells

obchod se suvenýry
souvenir shop

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.08. 2009 Poslední úprava 01.08. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.