!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kisumu
 

Aquarium and Snake Park of Kisumu Museum
 
"
00°06'28"S, 34°45'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0009A
     
 
P.O.Box 1779
Kisumu
KENYA
 
+254 3540804
 
N/A
 
kisumuse☼africaonline.co.ke
 
Museum: www.museums.or.ke/...  
 
sladkovodní akvárium Viktoriina jezera, venkovní hadí park a expozice želv. Ryby z Viktoriina jezera, jedovatí hadi Keni, krokodýli, želvy obrovské (dovezené ze Seychel v roce 1930) .

Lake Viktoria Fresh-water aquarium, outdoor snake park and tortoise pens. Fishes of Viktoria Lake, poisonous snakes of Kenya, crocodiles, giant tortoise (imported from Seychelles in 1930).

muzeum
museum

N/A

1980 Muzeum, 1985 - 1988 akvárium a hadí park
1980 Museum, 1985 - 1988 aquarium and snake park

národní (National Museums of Kenya)
national (National Museums of Kenya)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.07. 2009 Poslední úprava 31.07. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.