!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kisumu
 

Kisumu Impala Sanctuary

Kisumu Impala Wildlife Sanctuary

"
00°07'03"S, 34°44'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0028A
     
 
Harambee road
Kisumu
KENYA

Postal address:
The Warden
Kisumu Impala Sanctuary
P.O.Box 1193 - 40100,
Kisumu
KENYA
 
+254 572501535
+254 203530417
 
N/A
 

impalapark☼kws.go.ke
swkisumu☼kws.go.ke
 
www.kws.org/...
 
park, který je kombinací rezervace a zoo - jsou zde divoká zvířata (hroši, impaly, sitatungy, zebry, mangusty, varani, více než 100 druhů ptáků atd.), ale i zvířata ve výbězích - lvi, levharti, gepardi, servali, hyeny, kočkodani diadémoví a husarští, nosorožci, impaly, chocholatky, buvolci, buvoli, pštrosi, papoušci žako, perličky, želvy...

park, which is a combination of reserve and zoo - there are wild animals (hippos, impalas, sitatungas, zebras, mongooses, monitor lizards, over 100 species of birds, etc.), but also animals in enclosures - lions, leopards, cheetahs, servals, hyenas, blue and patas monkeys, rhinos, impalas, duikers, hartebeests, buffaloes, ostriches, African grey parrots, guinea fowl, turtles...

pozorování ptáků, jízda na loďkách, piknik, ubytování (doporučuje se dalekohled)
bird watching, boating, picnic, accommodation (binoculars is recommended)

restaurace
restaurant

říjen 1992
October 1992

státní (KWS - Kenya Wildlife Service)
governmental (KWS - Kenya Wildlife Service)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.05. 2013 Poslední úprava 20.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.