!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kongoni
 

Kanji Snake Park
Kanji Reptile Farm
"
00°48'49"N, 36°15'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0025A
     
 
Moi North Lake Rd.
Kongoni
KENYA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
hadí park - více než 40 druhů hadů a dalších plazů, vč. krokodýlů

snake park - more than 40 species of snakes and other reptiles, incl. crocodiles

aktivity Crater Lake Game Sanctuary, blízké jezero Naivasha
activities of Crater Lake Game Sanctuary, near Naivasha Lake

N/A

N/A

soukromé (Samuel Mwangi, alias Kanji)
private (Samuel Mwangi, alias Kanji)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.11. 2010 Poslední úprava 04.11. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.