!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lamu
 

Lamu Aquarium
 
"
02°16'11"S, 40°54'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0018B
     
 
Lamu Town
KENYA

Lamu Museums:
P.O. Box 48
Lamu Town
KENYA
 
Lamu Museums:
+254 42633402
 
Lamu Museums:
+254 42633402
 
Lamu Museums:
lamumuseums☼museums.or.ke
 
Museum: www.museums.or.ke/...  
 
malé akvárium, zřejmě přímo v Lamu Fort

small aquarium probably plumb in Lamu Fort

pevnost, muzea a další UNESCO památky ostrova Lamu
Fort, Museums and other UNESCO sights of Lamu Island

N/A

N/A

národní (National Museums of Kenya)
national (National Museums of Kenya)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.08. 2009 Poslední úprava 01.08. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.