!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Malindi
 

Falconry of Kenya
Malindi Falconry Centre
"
03°12'25"S, 40°06'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0016A
     
 
Off Lamu Road
Malindi
KENYA
 
+254 722346491
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
centrum dravých ptáků a sov - především sokolnický způsob chovu, ale i expozice, hadí park a želvy obrovské. Největší kolekce ptáků v Keni. Ukázky sokolnictví, chovné programy, rehabilitační centrum.

birds of pray and owls centre - mainly hawking method of breeding, but also expositions, snake park and giant tortoises. The greatest collection of birds in Kenya. Falconry show, breeding programs, rehabilitation centre.

Obchod se suvenýry. Centrum provozuje camp u řeky Sabaki asi 15 km od Malindi (např. pro pozorování ptáků)
Gift Shop. The Centre operates also camp near Sabaki river about 15 km from Malindi (e.g. for bird watching)

kavárna
coffee shop

N/A

národní (National Museums of Kenya)
national (National Museums of Kenya)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.08. 2009 Poslední úprava 11.03. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.