!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Malindi
 

Malindi Crocodile & Snake Farm
Crocodile Paradise
"
03°15'06"S, 40°07'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0014A
     
 
Casuarina Point
Malindi
KENYA
 
+254 4220121
 
N/A
 
crocfarm2003☼yahoo.com
 
N/A  
 
především komerční krokodýlí a hadí farma, 1500 krokodýlů a okolo 60 druhů hadů, želvy obrovské.

mostly commercial crocodile and snake farm, 1500 crocodiles and around 60 species of snakes. giant tortoises.

N/A

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.08. 2009 Poslední úprava 01.08. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.