!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mtwapa
 

Kenya Marineland Aquarium and Serpentarium
 
"
03°57'28"S, 39°45'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0017A
     
 
PO Box 70
Mtwapa
KENYA
 
Marineland:
+254 11485248
+254 11485866
 
Marineland:
+254 11485265
 
Marineland:
kml☼africaonline.co.ke
 
N/A  
 
největší Keňské veřejné akvárium (350.000 litrů), podvodní tunel, park plazů, kolekce žraloků, hadů a krokodýlů

the greatest Kenyan public aquarium (350.000 litres), underwater tunnel, reptile park, collection of sharks, snakes and crocodiles

Obchod se suvenýry
Gift Shop

restaurace
restaurant

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.08. 2009 Poslední úprava 01.08. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.