!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mwamanga
 

Mwamanga Jungle Snake Park

Mwamanga Jungle

"
04°17'10"S, 39°32'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0029A
     
 
Mwamanga
Ukunda
KENYA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
soukromý hadí park ležící ve vesnici Mwamanga poblíž Ukundy - především hadi a ještěrky, ale zřejmě i jiná zvířata

private snake park liying in Mwamanga village near Ukunda city - mainly snakes and lizards, but probably also other animals

N/A

N/A

N/A

soukromé (Hamisi Chiboga, známý jako Manyoka)
private (Hamisi Chiboga, known as Manyoka)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.05. 2013 Poslední úprava 20.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.