!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nairobi

některé zdroje uvádí Dagoretti, Uthiru nebo Mutuini - dnes součásti Nairobi • some sources mention Dagoretti, Uthiru or Mutuini - today parts of Nairobi


Nairobi African Butterfly Centre
Butterfly Visiting Centre • Butterfly Africa
"
01°16'55"S, 36°41'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0007A
     
 
P.O. Box 14308
256 Dagoretti Road
Nairobi
KENYA
 
+254 20884872
+254 20884972 / 3
 
+254 20884554
 
collinsabri☼iconnect.co.ke
 
N/A  
 
velké motýlí centrum s více než 1000 druhů afrických motýlů.

large butterfly centre with more than 1000 species of African butterflies.

  obchod se suvenýry, zahrada orchidejí, vodopád, jezírko s koi kapry, lekníny; prohlídky s průvodcem
souvenir shop, orchid garden, waterfall, water poll with koi carps, water lilies; guided tours


N/A (Steve Collins)

soukromé - African Butterfly Research Institute (rodiny Coliins)
private - African Butterfly Research Institute (of Collins family)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 1 of 14
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 2 of 14
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 3 of 14
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 4 of 14
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 5 of 14
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 6 of 14
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 7 of 14
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 8 of 14
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 9 of 14
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 10 of 14
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 11 of 14
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 12 of 14
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 13 of 14
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 14 of 14
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004

  Stránka vytvořena 31.07. 2009 Poslední úprava 10.08. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.