!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nairobi

některé zdroje uvádí Langata - dnes součást Nairobi  • some sources mention Langata - today part of Nairobi


Nairobi Animal Orphanage
 
"
01°20'12"S, 36°46'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0004A
     
 
Langata Road
Nairobi
KENYA

Kenya Wildlife Service:
P.O. Box 40241
00100 Nairobi
KENYA
 
+254 202587435
+254 202587436
 
N/A
 
nsw☼kws.go.ke
 
www.kws.org/...  
 
sirotčinec pro zvířata ležící u brány Národního parku Nairobi (slouží jako zoo)

animal orphanage lying near gate of Nairobi National Park (it serves as a zoo)

  Safari Walk s množstvím zvířat a asi 150 druhy místních stromů, v NP je také množství dalších přírodních aktivit, včetně naučné stezky atd.
Safari Walk with many animals and about 150 species of local trees, in the NP also numerous of other natural activities, include nature trail etc.

Rangers restaurant

1964

státní (KWS - Kenya Wildlife Service)
governmental (KWS - Kenya Wildlife Service)

N/A

N/A

N/A

N/A 1 / ? N/A 24 / 58 + ryby • fishes
(1996)
2 / 14 5 / 9 16 / 35
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 1 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 2 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 3 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 4 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 5 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 6 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 7 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 8 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 9 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 10 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 11 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 12 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 13 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 14 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 15 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 16 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 17 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 18 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 19 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 20 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Image 21 of 21
Sho Kasuga, 28.01. 2007
Sho Kasuga, 28.01. 2007

  Stránka vytvořena 30.07. 2009 Poslední úprava 13.10. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.