!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nairobi

některé zdroje uvádí Langata - dnes součást Nairobi  • some sources mention Langata - today part of Nairobi


Giraffe Centre
African Fund for Endangered Wildlife Kenya • AFEW Kenya •  AFEW Giraffe Centre
"
01°22'32", 36°44'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0006B
     
 
Gogo Falls Road
Langata, Nairobi
KENYA

P.O. Box 15124 - 00509
Langata, Nairobi
KENYA
 
+254 20891658
 
+254 20890952
 
info☼giraffecenter.org
 
www.giraffecenter.org  
 
žirafí park v Nairobském předměstí Langata. Centrum je domovem též několika prasat bradavičnatých, která se volně potulují areálem spolu s žirafami.

giraffe park in Nairobi suburb Langata. The centre is also home to several warthogs which freely roam the area along with the giraffes.

  obchod se suvenýry s žirafí tématikou; asi 1,5 km dlouhá naučná stezka do pralesa Ngong a Ololua (pozorování ptáků)
shop with souvenirs of giraffe theme; about 1,5 km long nature trail to Ngong and Ololua Forests (bird watching)

restaurace
restaurant

1979 - AFEW, 1983 - Giraffe Centre

nevládní nezisková organizace
non-governmental non-profit organization

12,2 ha (?)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 1 of 51
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 2 of 51
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 3 of 51
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Image 4 of 51
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Dick Lowthian, 03.01. 2004
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Image 5 of 51
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Image 6 of 51
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Image 7 of 51
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Image 8 of 51
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Image 9 of 51
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Image 10 of 51
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Image 11 of 51
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Kurt Thomas Hunt, 08.06. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 12 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 13 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 14 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 15 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 16 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 17 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 18 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 19 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 20 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 21 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 22 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 23 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 24 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 25 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 26 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 27 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 28 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 29 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 30 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 31 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 32 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Image 33 of 51
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 30.07. 2007
Karen Peacock, 18.08. 2008
Image 34 of 51
Karen Peacock, 18.08. 2008
Karen Peacock, 18.08. 2008
Karen Peacock, 18.08. 2008
Image 35 of 51
Karen Peacock, 18.08. 2008
Karen Peacock, 18.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Image 36 of 51
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Image 37 of 51
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Image 38 of 51
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Image 39 of 51
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Image 40 of 51
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Image 41 of 51
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Image 42 of 51
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Image 43 of 51
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Image 44 of 51
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karen Peacock, 19.08. 2008
Karin Schellner, 30.11. 2008
Image 45 of 51
Karin Schellner, 30.11. 2008
Karin Schellner, 30.11. 2008
Karin Schellner, 30.11. 2008
Image 46 of 51
Karin Schellner, 30.11. 2008
Karin Schellner, 30.11. 2008
Karin Schellner, 30.11. 2008
Image 47 of 51
Karin Schellner, 30.11. 2008
Karin Schellner, 30.11. 2008
Karin Schellner, 30.11. 2008
Image 48 of 51
Karin Schellner, 30.11. 2008
Karin Schellner, 30.11. 2008
Karin Schellner, 30.11. 2008
Image 49 of 51
Karin Schellner, 30.11. 2008
Karin Schellner, 30.11. 2008
Karin Schellner, 30.11. 2008
Image 50 of 51
Karin Schellner, 30.11. 2008
Karin Schellner, 30.11. 2008
Karin Schellner, 30.11. 2008
Image 51 of 51
Karin Schellner, 30.11. 2008
Karin Schellner, 30.11. 2008

  Stránka vytvořena 30.07. 2009 Poslední úprava 12.10. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.