!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nairobi

některé zdroje uvádí Karen - dnes součást Nairobi  • some sources mention Karen - today part of Nairobi


Institute of Primate Research
IPR
předešlé názvy  •  former names
Tigoni Primate Research Centre
"
01°20'14"S, 36°42'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0002B
     
 
End of Karen Road
Karen, Nairobi
KENYA

P.O. Box 24481
Karen 00502
Nairobi
KENYA
 
+254 20882571 / 4
 
+254 20882546
 
directoripr☼museums.or.ke
msuleman☼primateresearch.org
ngothojm☼yahoo.co.uk
 
www.primateresearch.org  
 
organizace pro biomedikální výzkum / dobrých životních podmínek zvířat a aspektů ochrany přírody s využitím východoafrických primátů. Institut provádí výzkum v oblasti základního a aplikovaného hlediska využití opic. Tento institut je veden jako spolupracující centrum Světové zdravotnické organizace (WHO) ve výzkumu lidské reprodukce a tropických nemocí.
Okolo 300 primátů - několik druhů a poddruhů paviánů, kočkodanů, gueréz, mabagejů
Institut byl původně v obci Tigoni, kde však zřejmě nesloužil jako zoo.

organisation for research on bio-medical / animal welfare and conservation aspects using East African Primates. The Institute undertakes research in basic and applied aspects using monkeys. The institute is recognized as a World Health Organization WHO collaborating centre in Human Reproduction and Tropical Disease Research.
About 300 primates - several species and subspecies of baboon, mangabey, vervet and colobus monkeys
The Institute was originally in Tigoni village, however where didn't serve as a zoo.

  Institut leží v přírodním tropickém pralese Ololua poblíž Nairobského předměstí Karen. Krom primátů je zde i naučná stezka.
The Institute lies in Ololua natural tropical forest near Nairobi suburb Karen. In addition of primates there is also nature trail.

restaurace, hotel, bar atd.
restaurants, hotel, bar etc.

1960 (v Tigoni), na současném místě od roku 1980
1960 (in Tigoni), in the current location since 1980

národní (National Museums of Kenya), původně soukromý
national (National Museums of Kenya), originally private

162 ha

N/A

1) History of Institute of Primate Research

0 0 0 8 / 402
(1996)
0 0 8 / 402
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.07. 2009 Poslední úprava 30.07. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.