!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nairobi

některé zdroje uvádí Langata nebo Karen - dnes součásti Nairobi  • some sources mention Langata or Karen - today parts of Nairobi


Nairobi Mamba Village
Nairobi Crocodile Park
"
01°20'02"S, 36°45'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0005A
     
 
Langata North Road
P.O. Box 74760
Nairobi
KENYA
 
+254 735992686
+254 720987183
 
+254 20890889
 
info☼nairobimambavillage.com
 
www.nairobimambavillage.com
 
populární turistická atrakce - krokodýlí park (okolo 70 krokodýlů), pštrosí park, žirafy, velbloudi, koně, kachny, pávi atd.

popular tourist facility - crocodile park (about 70 crocodiles), ostrich park, giraffes, camels, horses, ducks, peacocks etc.

  dětské hřiště, oddechový park, místo pro piknik, botanická zahrada, amfiteátr, obchod se suvenýry a dárky, jízda na koních, velbloudech a loďkách atd.
children's playground, leisure park, picnic site, botanical garden, amphitheatre, souvenir and gift shop, horse, camel and boat riding etc.

restaurace, hotel, bar atd.
restaurants, hotel, bar etc.

N/A

soukromé (Nairobi Mamba Village ltd.)
private (Nairobi Mamba Village ltd.)

12,2 ha

N/A

1) About Nairobi Mamba Village

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Birsin Timurkan, 18.06. 2007
Image 1 of 13
Birsin Timurkan, 18.06. 2007
Birsin Timurkan, 18.06. 2007
Birsin Timurkan, 18.06. 2007
Image 2 of 13
Birsin Timurkan, 18.06. 2007
Birsin Timurkan, 18.06. 2007
Birsin Timurkan, 18.06. 2007
Image 3 of 13
Birsin Timurkan, 18.06. 2007
Birsin Timurkan, 18.06. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Image 4 of 13
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Image 5 of 13
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Image 6 of 13
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Image 7 of 13
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Image 8 of 13
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Image 9 of 13
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Image 10 of 13
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Jean-Claude Ndungutse, 28.07. 2007
Yannick Cabezas, 26.09. 2009
Image 11 of 13
Yannick Cabezas, 26.09. 2009
Yannick Cabezas, 26.09. 2009
Yannick Cabezas, 26.09. 2009
Image 12 of 13
Yannick Cabezas, 26.09. 2009
Yannick Cabezas, 26.09. 2009
Yannick Cabezas, 26.09. 2009
Image 13 of 13
Yannick Cabezas, 26.09. 2009
Yannick Cabezas, 26.09. 2009

  Stránka vytvořena 30.07. 2009 Poslední úprava 02.12. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.