!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nairobi
 

Nairobi Snake Park
 
"
01°16'29"S, 36°48'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0003A
     
 
Museum Road
Nairobi
KENYA

National Museums of Kenya:
Museum Hill
P.O. BOX 40658
Nairobi 00100
KENYA
 
National Museums of Kenya:
+254 203742161 / 2 / 3 / 4
+254 203742131 / 4
+254 203741424 / 4
 
National Museums of Kenya:
+254 203741424
 
National Museums of Kenya:
publicrelations☼museums.or.ke
 
www.museums.or.ke  
 
Hadí park u Nairobského Národního muzea byl založen 1959, ale předcházela mu významná sbírka plazů, sladkovodních i mořských ryb, měkkýšů a hmyzu v Churchilově galerii. Nyní přes 30 druhů plazů a více než 100 druhů ryb. V parku je jezero, které je domovem nilských krokodýlů a ryb z velkých afrických jezer - Ukerewe (Viktoriino j.), Tanganika, a Malawi (Njasa).

The Snake park adjacent to Nairobi National Museum was founded 1959, but was predated by a significant collection of reptiles, freshwater and marine fishes, molluscs and insects in the Churchill's gallery. Now above 30 species of reptiles and more than 100 species of fishes. There is a lake within the Park that is home to Nile crocodiles and fish from the great African lakes - Ukerewe (L. Victoria), Tanganyika and Malawi (Nyasa).

N/A

N/A

1959 (2008 - 2009 Snake park zavřen kvůli celkové rekonstrukci a modernizaci.)
1959 (2008 - 2009 Snake Park closed because of the overall reconstruction and modernization.)

národní (National Museums of Kenya)
national (National Museums of Kenya)

0,8 ha

N/A

1) History of Snake Park

N/A 125 / 300 N/A 159 / 403 - jen plazi a ryby • reptiles and fishes only
(2000)
34 / 103 N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 1 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 2 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 3 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 4 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 5 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 6 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 7 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 8 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 9 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 10 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 11 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 12 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 13 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 14 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 15 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 16 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 17 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 18 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 19 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Image 20 of 46
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Tomáš Mazuch, 01.08. 2005
Rudy Neeser, 17.07. 2006
Image 21 of 46
Rudy Neeser, 17.07. 2006
Rudy Neeser, 17.07. 2006
Rudy Neeser, 17.07. 2006
Image 22 of 46
Rudy Neeser, 17.07. 2006
Rudy Neeser, 17.07. 2006
Rudy Neeser, 17.07. 2006
Image 23 of 46
Rudy Neeser, 17.07. 2006
Rudy Neeser, 17.07. 2006
Rudy Neeser, 17.07. 2006
Image 24 of 46
Rudy Neeser, 17.07. 2006
Rudy Neeser, 17.07. 2006
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 25 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 26 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 27 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 28 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 29 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 30 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 31 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 32 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 33 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 34 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 35 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 36 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 37 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 38 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 39 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 40 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 41 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 42 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 43 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 44 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 45 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007
Image 46 of 46
Corey Keehn, 20.07. 2007
Corey Keehn, 20.07. 2007

  Stránka vytvořena 30.07. 2009 Poslední úprava 11.03. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.