!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nairobi

některé zdroje uvádí Langata - dnes součást Nairobi  • some sources mention Langata - today part of Nairobi


Nairobi Safari Walk
 
"
01°20'13"S, 36°46'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0024A
     
 
Langata Road
Nairobi
KENYA

Kenya Wildlife Service:
P.O. Box 40241
00100 Nairobi
KENYA
 
+254 202587435
+254 202587437
 
N/A
 
nsw☼kws.go.ke
 
www.kws.org/...  
 
nový park Safari Walk - jedno ze základních rekreačních zařízení na ochranu přírody v Keni. V Safari Walk jsou simulovány všechny tři hlavní biotopy Keni - prales, savana a mokřiny.

new Safari Walk - one of based conservation recreation facility in Kenya. In Safari Walk there are simulated all three main biotopes of Kenya - forest, savannah and wetlands.

  leží v Národním parku Nairobi u hlavního vchodu. V Safari Walk je asi 150 druhů místních stromů, blízko je Animal Orphanage, v NP je také množství dalších přírodních aktivit, včetně naučné stezky atd.

it lies in the Nairobi National Park next to mail entrance. In the Safari Walk there is about 150 species of local trees, near is Animal Orphanage, in the NP also numerous of other natural activities, include nature trail etc.

Rangers restaurant

N/A

státní (KWS - Kenya Wildlife Service)
governmental (KWS - Kenya Wildlife Service)

24,3 ha

N/A

1) About Safari Walk

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2009
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 1 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 2 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 3 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 4 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 5 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 6 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 7 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 8 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 9 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 10 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 11 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 12 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 13 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 14 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008
Image 15 of 15
Ben Peet, 15.10. 2008
Ben Peet, 15.10. 2008

  Stránka vytvořena 30.07. 2009 Poslední úprava 13.10. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.