!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nyali

některé zdroje uvádí Mombasa (ta je asi 2 km odsud)  • some sources mention Mombasa (it is about 2 km far from here)


Mombasa Mamba Village
 
"
04°02'30"S, 39°42'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-KE-XX-0012A
     
 
Links Road
Nyali
KENYA

P.O. Box 85723
Mombasa
KENYA
 
+254 41472281
 
N/A
 
mambavilage2001☼hotmail.com
 
N/A  
 
bizarní kombinace především komerční krokodýlí farmy, zvířecího parku, sport baru a night clubu. Největší krokodýlí farma ve Východní Africe (poutače hlásí dokonce největší v celé Africe). Okolo 10.000 krokodýlů. Film o životním cyklu a chování krokodýlů. Velbloudi, koně, hadí park, mořské akvárium.

bizarre combination of mainly commercial crocodile farm, animal park, sports bar and night club. The largest crocodile farm in East Africa (even eye-catchers is announcing the biggest in all Africa). Around 10.000 crocodiles. Movie about the life cycle and behaviour of crocodiles. Camels, horses, snake park, marine aquarium.

obchod se suvenýry, jízda na velbloudech a koních, botanická zahrada (hlavně orchideje, vodní a masožravé rostliny).
souvenir shop, camel and horse riding, botanical garden (mainly orchids, aquatic and carnivorous flora).

restaurace, bar, night club
restaurant, bar, night club

1984 (?)

soukromé (Kenya Crocodile Farm Ltd.)
private (Keny Crocodile Farm Ltd.)

5,85 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Yannick Cabezas, 07/1986
Image 1 of 47
Yannick Cabezas, 07/1986
Yannick Cabezas, 07/1986
Yannick Cabezas, 07/1986
Image 2 of 47
Yannick Cabezas, 07/1986
Yannick Cabezas, 07/1986
Nikolas Branis, 14.08.2008
Image 3 of 47
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Image 4 of 47
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Image 5 of 47
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Image 6 of 47
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Image 7 of 47
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Image 8 of 47
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Image 9 of 47
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Image 10 of 47
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Image 11 of 47
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Image 12 of 47
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Image 13 of 47
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Image 14 of 47
Nikolas Branis, 14.08.2008
Nikolas Branis, 14.08.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 15 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 16 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 17 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 18 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 19 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 20 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 21 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 22 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 23 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 24 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 25 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 26 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 27 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 28 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 29 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 30 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 31 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 32 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 33 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 34 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 35 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 36 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 37 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 38 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 39 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 40 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 41 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 42 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 43 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 44 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 45 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 46 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Image 47 of 47
Thomas Karlsen, 22.11.2008
Thomas Karlsen, 22.11.2008

  Stránka vytvořena 31.07. 2009 Poslední úprava 02.12. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.