!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Wau

Waw; Wow   واو [Wāw]


Wau Zoological Gardens
  حديقة الحيوانات واو
07°42'04"N, 28°00'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-SS-XX-0001A
     
 
Wau
SOUTH SUDAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
jediná zoo Jižního Súdánu - asi 200 zvířaty... hyeny, šimpanzi, opice, krokodýli...

the only zoo of South Sudan - about 200 animals... hyenas, chimpanzees, monkeys, crocodiles...

N/A

N/A

N/A

městská (?)
municipal (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.12. 2009 Poslední úprava 31.12. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.