!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Koundoul

některé zdroje uvádí chybně • some sources mention erroneously: N'Djamena


Case Zoologique de Koundoul
CAZOK
11°57'51"N, 15°09'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-TD-XX-0001A
     
 
Koundoul
N'Djamena
CHAD
 
+235 2517900
+235 6758800
+235 6750191
 
N/A
 
cazok-2006☼yahoo.fr
 
N/A  
 
soukromá zoo - především zvířata Čadu - lvi, hyeny žíhané a skvrnité, karakalové, paviáni, kočkodani, paovce, dikobrazi, pštrosi, marabu, několik druhů dravců, krocani, krokodýli, želvy atd.

private zoo - mainly animals of Chad - lions, striped and spotted hyenas, carcals, baboons, guernons, Barbary sheep, porcupines, ostriches, marabous, several species of raptors, turkeys, crocodiles, tortoises etc.

dětské hřiště
children's playground

N/A

19. května 2000
19th May 2000

soukromá (Djbangar Madjimbaye)
private (Djbangar Madjimbaye)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.08. 2009 Poslední úprava 03.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.