!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Východní Kapsko • Eastern Cape
Oos-Kaap • iPumalanga-Kapa • Kapa Bohlabela • Kapa Botjhabela • Kapa-Vuxa • Kapa Botlhaba • Kapa Vhubvaḓuvha • eMpuma-Koloni • KwaXhosa

 
Addo

některé zdroje uvádí • some sources mention Port Elizabeth


Addo Raptor and Reptile Centre
 
33°31'27"S, 25°41'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-EC-0008A
     
 
Main Road
Addo, 6078
Eastern Cape
SOUTH AFRICA
 
+27 823323499
 
N/A
 
info☼addoraptorreptile.com
 
N/A  
 
rehabilitační a vzdělávací centrum dravců a plazů (hadi, ještěrky, krokodýli), ale i dalších ptáků (sovy, vrány...) a žab. Chovný program krajt písmenkových.

rehabilitation and education centre of raptors and reptiles (snakes, lizards, crocodiles), but also of other birds (owls. crows...) and frogs. Breeding program of African rock python.

krmení hadů
snake feeding

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Rolf Kleef, 25.10. 2008
Image 1 of 5
Rolf Kleef, 25.10. 2008
Rolf Kleef, 25.10. 2008
Rolf Kleef, 25.10. 2008
Image 2 of 5
Rolf Kleef, 25.10. 2008
Rolf Kleef, 25.10. 2008
Rolf Kleef, 25.10. 2008
Image 3 of 5
Rolf Kleef, 25.10. 2008
Rolf Kleef, 25.10. 2008
Rolf Kleef, 25.10. 2008
Image 4 of 5
Rolf Kleef, 25.10. 2008
Rolf Kleef, 25.10. 2008
Rolf Kleef, 25.10. 2008
Image 5 of 5
Rolf Kleef, 25.10. 2008
Rolf Kleef, 25.10. 2008

  Stránka vytvořena 11.04. 2010 Poslední úprava 24.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.