!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Východní Kapsko • Eastern Cape
Oos-Kaap • iPumalanga-Kapa • Kapa Bohlabela • Kapa Botjhabela • Kapa-Vuxa • Kapa Botlhaba • Kapa Vhubvaḓuvha • eMpuma-Koloni • KwaXhosa

 
East London

Oos-Londen   eMonti   Monti


East London Aquarium
Oos-Londen Akwarium
eMonti iAkwariyam
33°01'00"S, 27°55'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-EC-0002A
     
 
Esplanade, Quigney
East London, 5200
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 984
East London, 5200
SOUTH AFRICA
 
+27 437052637
 
+27 437436801
 
siani☼elaquarium.co.za
fela☼elaquarium.co.za
 
www.elaquarium.co.za
 
malé akvárium - nejstarší v JAR. Ryby a mořští bezobratlí, tučňáci, pelikáni, lachtani, želvy... Velmi vzácní kapští humři (Homarinus capensis). Vyhlídková plošina s dalekohledem k pozorování velryb (keporkaci a delfíni) je předsazena a ční11m nad hladinu oceánu.

small aquarium - the oldest in SA. Fishes and marine invertebrates, penguins, pelicans, seals, turtles... Extremely rare Cape lobsters (Homarinus capensis). Observation deck with binoculars for whale watching (humpback whales and dolphins) is extended and overlooks 11m above the ocean level.

krmení tučňáků, show lachtanů; pozorování velryb
penguins feeding, seal show; whale watching

N/A

2. prosince 1931 (Dr Jacob Nanni)
2nd December 1931 (by Dr Jacob Nanni)

městské
municipal

0,3 ha

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.04. 2010 Poslední úprava 11.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.