!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Východní Kapsko • Eastern Cape
Oos-Kaap • iPumalanga-Kapa • Kapa Bohlabela • Kapa Botjhabela • Kapa-Vuxa • Kapa Botlhaba • Kapa Vhubvaḓuvha • eMpuma-Koloni • KwaXhosa

 
East London

Oos-Londen   eMonti   Monti


The Lion Park
 
32°54'24"S, 27°53'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-EC-0014A
     
 
Seaview Farm Road, N6
Thornvalley
East London, 5201
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 108
Homeleigh
East London, 5212
SOUTH AFRICA
 
+27 437307161
+27 826936555
 
N/A
 
info☼thelionpark.co.za
 
N/A
 
lví park nejen se lvi, ale i dalšími zvířaty - lvi, bílí lvi, tygři, bílí tygři, levharti, gepardi, psi hyenovití, surikaty, malpy, chápani, lemuři, žirafy, zebry, antilopy, velbloudi, alpaky, daňci, množství ptáků, krokodýli, želvy obrovské + dětská kontaktní farma (osli, ovce, králíci, pávi, krůty, kachny, želvy...)

lion park not only lions, but also with other animals - lions, white lions, tigers, white tigers, leopards, cheetahs, wild dogs, meerkats, capuchins, spider monkeys, lemurs, giraffes, zebras, antelopes, camels, alpacas, fallow deer, many birds , crocodiles, Aldabra tortoises + children's petting farm (donkeys, sheep, rabbits, peacocks, turkeys, ducks, turtles...)

dětská kontaktní farma, dětské hřiště, interakce se lvíčaty
children's petting farm, children's playground, interactions with lion cubs

kavárna
café

N/A

soukromé (Wendy a Mark Johnson)
private (Wendy and Mark Johnson)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.12. 2015 Poslední úprava 22.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.