!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Východní Kapsko • Eastern Cape
Oos-Kaap • iPumalanga-Kapa • Kapa Bohlabela • Kapa Botjhabela • Kapa-Vuxa • Kapa Botlhaba • Kapa Vhubvaḓuvha • eMpuma-Koloni • KwaXhosa

 
East London

Oos-Londen   eMonti   Monti


The Venom Pit Snake Park
předešlé názvy  •  former names
2012 - 2015
Apex Predators Snake Park
32°52'58"S, 27°51'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-EC-0015A
     
 
Portion 12 of ERF 598
N6, Python Park, Thorn Valley
East London, 5241
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 1965
East London 5201
SOUTH AFRICA
 
+27 824101852
+27 832850534
 
+27 867706310
 
thevenompit☼gmail.com
 
N/A
 
údajně jeden z nejlepších hadích parků Jižní Afriky (dříve Apex Predators Snake Park) - okolo 150 druhů zvířat - velká kolekce jedovatých hadů z celého světa (několik druhů kober, chřestýšů, mamb a zmijí, tajpani...), nejedovatí hadi, krokodýli, želvy, ještěrky, žáby...

reportedly one of the best snake parks in South Africa (formerly Apex Predators Snake Park) - about 150 animal species - a large collection of poisonous snakes from around the world (several species of cobras, rattlesnakes, mambas and vipers, taipans...), non-poisonous snakes, crocodiles, turtles, lizards, frogs...

show s hady, prohlídky s průvodcem, zverimex s plazy, dětská kontaktní farma
snakes show, guided tours, reptile pet-shop, children's touch farm

N/A

5. listopadu 2012 (Deon Nell)
5th November 2012 (by Deon Nell)

soukromé (Shaun Bouchier a Juan Marillier; předtím Deon Nell)
private (Shaun Bouchier and Juan Marillier; before that Deon Nell)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.12. 2015 Poslední úprava 22.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.