!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Východní Kapsko • Eastern Cape
Oos-Kaap • iPumalanga-Kapa • Kapa Bohlabela • Kapa Botjhabela • Kapa-Vuxa • Kapa Botlhaba • Kapa Vhubvaḓuvha • eMpuma-Koloni • KwaXhosa

 
East London

Oos-Londen   eMonti   Monti


East London Zoological Gardens
Queen's Park Zoological Gardens • Queenspark Zoo
Oos-Londen Dieretuin • Queenspark Dieretuin Umzi Wezilwanyana Dieretuin
33°00'57"S, 27°53'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-EC-0001A
     
 
Beaconsfield Rd
Queen's Park
East London, 5201
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 984
East London, 5200
SOUTH AFRICA
 
+27 437221171
 
+27 437425386
 
nicor☼el-zoo.co.za
alison☼el-zoo.co.za
 
www.el-zoo.co.za
 
významný chov chocholatek, lesoňů, ženetek. Dále místní antilopy, žirafy, velbloudi, šelmy - tygři, lvi (i bílí), jaguáři, medvědi, hyeny, hyenky, psi hyenovití, vydry, cibetky, surikaty..., šimpanzi a další primáti, menší savci a ptáci - dravci, sovy, zoborožci, volavky, jeřábi, marabu, vodní ptáci, ledňáčci..., krokodýli, želvy, leguáni, hadi atd.

significant breeding chocholatek, bushbuck, ženetek. Furthermore, local antelopes, giraffes, camels, cats - tigers, lions (and white), jaguars, bears, hyenas, hyenky, African wild dogs, otters, civets, meerkats ..., chimpanzees and other primates, small mammals and birds - birds of prey, owls, hornbills, herons, cranes, marabou, waterfowl, kingfishers ..., crocodiles, turtles, iguanas, snakes, etc.

noční prohlídky; obří dětské prolézačky, jízda na loďkách, vláček; obchod se suvenýry
night tours; giant children's jungle gyms; small boats rides, Smartie train; curio shop

kiosek
kiosk

1930 (únor 1890 - jako botanická zahrada - původně bezejmenná, potom Queen's Park, od 1930 - zvířata v botanické zahradě, 1936 - zoo)
1930 (February 1890 - as botanical garden - originally unnamed, than Queen's Park, since 1930 - animals in the botanical gardens, 1936 - zoo)

městské
municipal

10 ha

 
1) About East London Zoo
2) History of East London Zoo

0 0 0 92 / 465
(2010)
7 / 24 38 / 120 47 / 321
 
~2015
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.04. 2010 Poslední úprava 11.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.