!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Východní Kapsko • Eastern Cape
Oos-Kaap • iPumalanga-Kapa • Kapa Bohlabela • Kapa Botjhabela • Kapa-Vuxa • Kapa Botlhaba • Kapa Vhubvaḓuvha • eMpuma-Koloni • KwaXhosa

 
Port Elizabeth

iBhayi   Baye   Bhayi

hovorově v afrikánštině také Die Baai, často se užívá i zkratka PE • colloquially in Afrikaans also Die Baai, often is used also acronym PE


Bayworld
předešlé názvy  •  former names
?? - ??
Port Elizabeth Museum, Oceanarium, Snake Park and Tropical House
33°58'38"S, 25°38'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-EC-0003A
     
 
Beach Road
Humewood, 6013
Port Elizabeth
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 13147
Humewood, 6013
Port Elizabeth
SOUTH AFRICA
 
+27 415840650
 
+27 415840661
 
pr☼bayworld.co.za
dot☼bayworld.co.za
 
www.bayworld.co.za
 
jedna z největších turistických atrakcí Východního Kapska - kombinace přírodního a kulturního muzea (třetí nejstarší v JAR), oceanária, hadího parku (údajně nejstarší na světě) a tropického domu. Oceanárium: delfíni, lachtani jihoafričtí a jižní, tučňáci brýloví, žraloci píseční, světélkující chobotnice, množství ryb a želv. Hadí park: množství hadů, ještěrek, mladí krokodýli... Tropický dům: plameňáci, krokodýli, noční zvířata - komby, sovy...

one of largest tourist attraction of Eastern Cape - combination of nature and cultural museum (third oldest in SA), Oceanarium, Snake Park (reportedly the oldest in the World) and a Tropical House. Oceanarium: dolphins, Cape fur and Subantarctic seals, African penguins, sand sharks, flashed octopus, numerous fishes and turtles. Snake Park: many snakes, lizards, juvenile crocodiles. Tropical house: flamingoes, crocodiles, night animals - galagos, owls...

prezentace tučňáků a lachtanů; prohlídka "Zákulisí hadího parku"; obchod se suvenýry; expozice dinosaurů a fosílií, vrak lodi, výrobky Khosů z korálků a další expozice v muzeu; k Bayworldu patří i No 7 Castle Hill Museum (ve městě)

penguins fand seals presentations; "Behind the scenes of the Snake Park" tour; curio shop; dinosaurs and fossils exposition, shipwreck, beadwork of Xhosa and other expositions in the Museum; No 7 Castle Hill Museum (in the city) belongs also to the Bayworld

kavárna
café

1885 - muzeum, 1919 - přestěhování na Bird Street a otevření expozice hadů, 1933 - bazén lachtanů (brzy zrušen), 1958 - položení základního kamene nového muzea a hadího parku na současném místě na Beach Road; 1959 - otevření nového muzea a hadího parku; 1968 - delfíni, 1972 - tropický dům; 1. dubna 2011 - dočasné zavření Oceanária; prosinec 2011 - znovuotevření Oceanária

1885 - museum, 1919 - moving to Bird Street and opening of snake exposition, 1933 - seal pool (soon abolished), 1958 - placing of foundation stone of new museum and Snake park in current location on Beach Road, 1959 - opening of new museum and snake park, 1968 - dolphins, 1972 - tropical house; 1st April 2011 - temporary closing of Oceanarium; December 2011 - reopening of Oceanarium

nezisková organizace
non-profit organisation

~1,1 ha (10760 m2)

dříve • formerly:
 
1) History of Bayworld

40+ / ? 120 / 597 0 197+ / 749 (+ bezobratlí • invertebrates)
(2009)
31 / 105 4 / 39 2 / 8
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Renata Davies, 13.01. 2010
Image 1 of 6
Renata Davies, 13.01. 2010
Renata Davies, 13.01. 2010
Renata Davies, 13.01. 2010
Image 2 of 6
Renata Davies, 13.01. 2010
Renata Davies, 13.01. 2010
Renata Davies, 13.01. 2010
Image 3 of 6
Renata Davies, 13.01. 2010
Renata Davies, 13.01. 2010
Renata Davies, 13.01. 2010
Image 4 of 6
Renata Davies, 13.01. 2010
Renata Davies, 13.01. 2010
Renata Davies, 13.01. 2010
Image 5 of 6
Renata Davies, 13.01. 2010
Renata Davies, 13.01. 2010
Renata Davies, 13.01. 2010
Image 6 of 6
Renata Davies, 13.01. 2010
Renata Davies, 13.01. 2010

  Stránka vytvořena 11.04. 2010 Poslední úprava 29.10. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.