!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Východní Kapsko • Eastern Cape
Oos-Kaap • iPumalanga-Kapa • Kapa Bohlabela • Kapa Botjhabela • Kapa-Vuxa • Kapa Botlhaba • Kapa Vhubvaḓuvha • eMpuma-Koloni • KwaXhosa

 
Port Elizabeth

iBhayi   Baye   Bhayi

hovorově v afrikánštině také Die Baai, často se užívá i zkratka PE • colloquially in Afrikaans also Die Baai, often is used also acronym PE


SA Marine Rehabilitation and Education Centre
SAMREC
34°00'47"S, 25°41'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-EC-0012B
     
 
Cape Recife Nature Reserve
Off Marine Drive after Pine Lodge
Port Elizabeth
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 20101
Humewood 6013
SOUTH AFRICA
 
+27 415831830
 
+27 415831835
 
info☼samrec.org.za
 
www.samrec.org.za
 
rehabilitační a vzdělávací centrum specializované na tučňáky brýlové, ale slouží všem mořským ptákům (někdy i lachtani, želvy apod.). Několik zvířat tu žije trvale, většina však bývá vypouštěna zpět do přírody. Zařízení je dimezované na případnou ekologickou katastrofu - až na 2000 ptáků.

rehabilitation and education center focused to the African penguin, but serves for all seabirds (sometimes also sea lions, turtles etc.). Several animals live here permanently, but most of them is usually released back into the wild. The facility is dimensioned for possible ecological disaster - for up to 2000 birds.

krmení tučňáků
penguin feeding

kavárna
café

2000 - založení SAMREC; září 2009 - přestěhování na současné místo
2000 - foundation of SAMREC; September 2009 - moving to current place

nezisková organizace
non-profit organization

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.12. 2015 Poslední úprava 21.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.