!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Východní Kapsko • Eastern Cape
Oos-Kaap • iPumalanga-Kapa • Kapa Bohlabela • Kapa Botjhabela • Kapa-Vuxa • Kapa Botlhaba • Kapa Vhubvaḓuvha • eMpuma-Koloni • KwaXhosa

 
Port Elizabeth

iBhayi   Baye   Bhayi

hovorově v afrikánštině také Die Baai, často se užívá i zkratka PE • colloquially in Afrikaans also Die Baai, often is used also acronym PE


The Boma Reptile World
Reptile World at the Boma
34°00'47"S, 25°32'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-EC-0004A
     
 
424 Sardinia Bay Road
Lovermore Park
Port Elizabeth
SOUTH AFRICA

Postal address:
P O Box 40132
Walmer, 6065
SOUTH AFRICA
 
+27 413661591
 
+27 413661592
 
info☼peboma.co.za
 
www.peboma.co.za  
 
více než 40 druhů místních i exotických hadů a dalších plazů, ale i ptáci - sovy, zoborožci... Odchov ohrožených hroznýšů Dumerilových.
Od 2. září 2013 není Park plazů přístupný pro veřejnost (fungují jen ukázky pro hosty Bomy a při dětských párty)

more than 40 species of indigenous and also exotic snakes and other reptiles, but also birds - owls, hornbills... Rearing of endangered Dumeril's boas
Since 2nd September 2013, the Reptile Park is not accessible for public (it works only as demonstrations for guests of The Boma and in Kid's parties)

předvádění plazů, interakce
reptile demonstrations, interactions

restaurace
restaurant

N/A

soukromé (Juan Claassen)
private (Juan Claassen)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.04. 2010 Poslední úprava 11.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.