!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Východní Kapsko • Eastern Cape
Oos-Kaap • iPumalanga-Kapa • Kapa Bohlabela • Kapa Botjhabela • Kapa-Vuxa • Kapa Botlhaba • Kapa Vhubvaḓuvha • eMpuma-Koloni • KwaXhosa

 
Seaview

některé zdroje uvádí • some sources mention Port Eizabeth


Seaview Predator Park
předešlé názvy  •  former names
?? - ??
Seaview Game and Lion Park
33°59'20"S, 25°22'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-EC-0006A
     
 
Seaview Main Road
Sea View
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 15584
Emerald Hill
Port Elizabeth, 6011
SOUTH AFRICA
 
+27 413781702
+27 844444702
 
+27 413781703
 
info☼seaviewpredatorpark.co.za
seaview☼isat.co.za
 
www.seaviewpredatorpark.com
www.seaviewgamepark.wordpress.com
 
lví park - výběhy lvů (i bílých), levhartů, tygrů (i bílých a Golden Tabby), pum, karakalů, servalů, hyen, krokodýlů atd. + game park a rehabilitační centrum pro zraněná a opuštěná zvířata a útulek (šakali, surikaty, pavián, žirafy, štětkoun, dikobraz, sovy, dravci, hroznýš...)

lion park - enclosures of lions (also white), leopards, tigers (also white and Golden Tabby), cougars, caracals, servals, hyeans, crocodiles etc. + game park and rehabilitation centre  for injured and orphaned animals and sanctuary (jackals, meerkats, baboon, giraffes, bush pig, porcupine, owls, raptors, boa...)

interakce s koťaty, divoká zvířata v Game Parku; obchod se suvenýry; ubytování
interactions with cubs, wild animals in Game Park; curio shop; accommodation

restaurace
restaurant

1975

soukromé (Janice a Rusty Gibb)
private (Janice and Rusty Gibb)

120 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.04. 2010 Poslední úprava 11.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.