!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Východní Kapsko • Eastern Cape
Oos-Kaap • iPumalanga-Kapa • Kapa Bohlabela • Kapa Botjhabela • Kapa-Vuxa • Kapa Botlhaba • Kapa Vhubvaḓuvha • eMpuma-Koloni • KwaXhosa

 
Steebokvlakte

většina zdrojů uvádí • most of sources mention Kirkwood


Daniell Cheetah Project
předešlé názvy  •  former names
?? - ??
Daniell Cheetah Breeding Farm
33°28'43"S, 25°19'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-EC-0010B
     
 
R75, Steenbokvlakte
Kirkwood, 6120
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 356
Kirkwood, 6120
SOUTH AFRICA
 
+27 422320539
+27 828710012
 
+27 422320539
 
daniell☼srvalley.co.za
 
www.daniellcheetahproject.org
 
chovné zařízení gepardů, ale jsou tu i další zvařata (většinou sirotci) - lvi, levharti, servali, karakali, kočky černonohé, kočky plavé, surikaty, zebry, antilopy skákavé, lesoni, impaly, chocholatky, kudu... + domácí zvířata (osel, husy, slepice...)

cheetahs breeding facility, but there are also other animals (mostly orphans) - lions, leopards, servals, caracals, black-footed cats, African wild cats, meerkats, zebras, springboks, bushbucks, impalas, duikers,  kudus... + domestic animals (donkey, geese, chickens...)

procházky s gepardy; obchod s africkým uměním "Padstal"
walk with cheetah; African art shop "Padstal"

lehké občerstvení
light refreshment

květen 2001
May 2001

soukromé (Richard & Lollie Daniell)
private (Richard & Lollie Daniell)

1.400 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Matthias Welk, 23.08. 2008
Image 1 of 17
Matthias Welk, 23.08. 2008
Matthias Welk, 23.08. 2008
Matthias Welk, 23.08. 2008
Image 2 of 17
Matthias Welk, 23.08. 2008
Matthias Welk, 23.08. 2008
Matthias Welk, 23.08. 2008
Image 3 of 17
Matthias Welk, 23.08. 2008
Matthias Welk, 23.08. 2008
Matthias Welk, 23.08. 2008
Image 4 of 17
Matthias Welk, 23.08. 2008
Matthias Welk, 23.08. 2008
Matthias Welk, 23.08. 2008
Image 5 of 17
Matthias Welk, 23.08. 2008
Matthias Welk, 23.08. 2008
Christina Hadden, 04.04. 2010
Image 6 of 17
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Image 7 of 17
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Image 8 of 17
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Image 9 of 17
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Image 10 of 17
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Image 11 of 17
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Image 12 of 17
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Image 13 of 17
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Image 14 of 17
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Image 15 of 17
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Image 16 of 17
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010
Image 17 of 17
Christina Hadden, 04.04. 2010
Christina Hadden, 04.04. 2010

  Stránka vytvořena 12.04. 2010 Poslední úprava 30.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.