!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Východní Kapsko • Eastern Cape
Oos-Kaap • iPumalanga-Kapa • Kapa Bohlabela • Kapa Botjhabela • Kapa-Vuxa • Kapa Botlhaba • Kapa Vhubvaḓuvha • eMpuma-Koloni • KwaXhosa

 
Witelsbos

některé zdroje uvádí • some sources mention Jeffreys Bay or Plettenberg Bay


Tsisikamma Wolf Sanctuary
 
35°58'44"S, 24°02'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-EC-0011B
     
 
Erf 510
Witelsbos
Tsitsikamma, 6304
SOUTH AFRICA

Postal address:
The Lupus Foundation
P.O.Box 46816
Glosderry 7700
SOUTH AFRICA
 
+27 216575859
+27 827746274
 
+27 865471910
 
info☼wolfsa.org.za
 
www.wolfsa.org.za  
 
vlčí park pro původně "domácí" vlky (vlky které si někdo původně opatřil místo psů) - více poddruhů vlka obecného a kříženci vlků (okolo 50 kusů)

wolf park for the originally "house" wolves (wolves which originally someone enlist instead of dogs) - more subspecies of grey wolf and wolf hybrids (around 50 specimens)

noční prohlídky, obchod se suvenýry; možnost ubytování
night tours, souvenir shop, possibility of accommodation

lehké občerstvení, vybavení pro piknik a barbecue
light refreshment, picnic and barbecue facilities

květen 2000
May 2000

nezisková organizace - The Lupus Foundation
non-profit organisation - The Lupus Foundation

3,74 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.04. 2010 Poslední úprava 17.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.