!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Stoomhoek
 

Soetdoring Eco-Park
 
28°48'37"S, 26°06'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Soetdoring Nature Reserve
Stoomhoek
SOUTH AFRICA

Postal address:
Soetdoring Nature Reserve
Private Bag X20801
Bloemfontein 9300
SOUTH AFRICA
 
Soetdoring Nature Reserve:
+27 514339002
+27 514331167
+27 364881578
 
Soetdoring Nature Reserve:
+27 514331168
+27 514339044
 
N/A
 
N/A  
 
nový mnohostranný turisticko environmentální projekt - mokřady, horký pramen, 13 m vysoký umělý vodopád, skalní malby Sanů (Křováků), fosilní otisky korýšů a údajně největší ptačí voliéra na světě (to zřejmě není pravda - větší voliéra by měla být např. v Birds of Eden). Podle původních plánů by mělo být u vchodu ještě akvárium, na rybníku plameňáci a ostrov s promykami.

new multi-faceted tourist environmental project - wetlands, hot spring, 13 m high manmade waterfall, San rock art impression, fossil impressions of crustaceans and reputedly the biggest bird aviary in the world (apparently it is not true - greater aviary should be for example in the Birds of Eden). According to initial plans at the entrance there should be even the aquarium, flamingos and island with mongooses in the pond.

aktivity Přírodní rezervace Soetdoring, kde leží Eco-Park; Soetdoring Predator Park (uprostřed rezervace); možnost ubytování
activities of Soetdoring Nature Reserve, where the Eco-Park lies; Soetdoring Predator Park (in the middle of the Reserve); possibility of accommodation

N/A

státní
governmental

N/A
 
N/A
 
1999 (projects)
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.04. 2010 Poslední úprava 01.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.