!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Bloemfontein

Mangaung  EBloemfontein  IBloemfontein

familierně • familiarly Bloem


Cheetah Experience
 
29°04'07"S, 26°09'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0015A
     
 
1 Maluti Avenue
Bainsvlei
Bloemfontein
SOUTH AFRICA
 
+27 729053457
 
N/A
 
info☼cheetahexperience.com
 
www.cheetahexperience.com
 
chovné zařízení zaměřené na gepardy, ale jsou zde také lvi, tygři, levharti, servali, karakali, kočky plavé, surikaty, vlci, šakali, kozy, sovy...

breeding facility focused to cheetahs, but there are also lions, tigers, leopards, servals, caracals, African wild cats, meerkats, wolves, jackals, goats, owls...

N/A

N/A

2007 (Riana Van Nieuwenhuizen)

neziskové organizace
non-profit organisation

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.12. 2015 Poslední úprava 11.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.