!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Bloemfontein

Mangaung  EBloemfontein  IBloemfontein

familierně • familiarly Bloem


Bloemfontein Zoological Gardens
Free State Zoo • Bloemfontein Kingspark Zoo
Bloemfontein Dieretuin
29°06'49"S, 26°12'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0001A
     
 
Henry Street
Kingspark
Bloemfontein
SOUTH AFRICA

PO Box 3704
Bloemfontein, 9300
SOUTH AFRICA
 
+27 514058483 / 4
 
+27 51412701
 
lukas.tsoku☼mangaung.co.za
daryl.barnes☼mangaung.co.za
 
Friends of the Bloemfontein Zoo: www.bloemfonteinzoo.co.za
 
Jedna z nejstarších zoo v zemi - množství kopytníků, jedna z největších kolekcí primátů v JAR, velké kočky (včetně bílých lvů, údajně se i první liger narodil právě zde), psi hyenovití, hyeny, šakali, surikaty, sloni, hroši, nosorožci, buvoli, žirafy, zebry, antilopy, prasata bradavičnatá, pštrosi, dikobrazi, dravci, sovy, papoušci, jeřábi, vodní ptáci, hadi, ještěrky, želvy, krokodýli...

One of oldest zoos in the country - number of ungulates, one of the largest collection of primates in South Africa, big cats (including white lions, reportedly also first Liger was born just here), wild dogs, hyenas, jackals, meerkats, elephants, hippos, rhinos, buffaloes, giraffes, zebras, antelopes, warthogs, porcupines, ostriches, raptors, owls, parrots, cranes, waterfowls, snakes, lizards, tortoises, crocodiles...

obchod se suvenýry, prohlídky s průvodem
souvenir shop, guided tours

kiosek, prodej základního občerstvení, pikniková místa
kiosk, selling of basic refreshment, picnic spots

1906

městská
municipal

15 ha

 
N/A

0 2 / 20 0 140 / 542
(2009)
21 / 98 58 / 185 59 / 239
 
~2015
~2010
         
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 1 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 2 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 3 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 4 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 5 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 6 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 7 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 8 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 9 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 10 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 11 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 12 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 13 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 14 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 15 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 16 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 17 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 18 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 19 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 20 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 21 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 22 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 23 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 24 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 25 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 26 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 27 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Image 28 of 28
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007
Johann Heinrich du Plessis, 18.01. 2007

  Stránka vytvořena 01.04. 2010 Poslední úprava 29.10. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.