!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Bosvark

některé zdroje uvádí • some sources mention Kimberley


Felidae Centre
 
28°54'55"S, 24°57'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0016B
     
 
N8 road, Bosvark
SOUTH AFRICA
 
+27 829000567
+27 723638773
 
N/A
 
info☼felidaecentre.co.za
 
www.felidaecentre.co.za
 
rehabilitační a chovné centrum především kočkovitých šelen, ale i dalších zvířat. Lvi, bílí lvi, gepardi, karakali, servali, kočky plavé, šakali, psi ušatí, surikaty, kočkodani...

rehabilitation and breeding center especially of felines, but also other animals. Lions, white lions, cheetahs, caracals, servals, African wildcat, jackals, bat-eared foxes, meerkats, vervet monkeys...

game drive, jízda na koních; bazén; ubytování
game drive; horse riding; swimming pool; accommodation

N/A

2010

soukromé (Chriszanne a Nicol Burger)
private (Chriszanne and Nicol Burger)

~1000 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.12. 2015 Poslední úprava 22.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.