!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Bothasberg

většina zdrojů uvádí  • most of sources mention Vrede
Bothasberg je farma, nejbližší město je příliš daleko • Bothasberg is a farm, nearbiest city is too far


Moreson Ranch Lion Park
 
27°31'00"S, 29°06'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0010B
     
 
Bothasberg
Vrede
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 310
Vrede, 9835
SOUTH AFRICA
 
+27 589139901
 
+27 862147651
 
info☼moresonranch.co.za
 
www.moresonranch.co.za/...  
 
Lví park Moreson Ranče - výběhy lvů (včetně bílých) a tygrů

Lion Park of Moreson Ranch - enclosures of lions (including white) and tigers

interakce se lvy, jízda za divokými zvířaty, ubytování
interactions with, game drive, accommodation

restaurace
restaurant

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.11. 2015 Poslední úprava 25.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.