!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Klein Bloemhof

 většina zdrojů uvádí • most sources mention Bethlehem
Klein Bloemhof je farma, nejbližší město je příliš daleko • Klein Bloemhof is a farm, nearbiest city is too far


Lionsrock Big Cat Sanctuary
Lionsrock Park
28°14'14"S, 28°28'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0003A
     
 
Klein Bloemhof
Bethlehem
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 1416
Bethlehem, 9700
SOUTH AFRICA
 
+27 583041691
+27 798724321
 
+27 583043229
 
office☼lionsrock.org
 
www.lionsrock.org
www.four-paws.org.za/...
 
původně zde byla velmi kontroverzní komerční lví farma (lov lvů a obchod s bílými lvi) - Camorhi Game Ranch (od 1998). V roce 2006 ji odkoupila (i s většinou zvířat) organizace Vier Pfoten. Ta zde zřídila park především pro velké kočky, které potřebují záchranu v nějaké zoufalé situaci. Lionsrock se stal domovem např. pro lvi ze zkrachovalého Safariparku Gänserndorf nebo většinu lvů z chátrajících rumunských zoo. Jednotlivé výběhy jsou o velikosti od 1 do více než 6 ha. Lvi, tygři, levharti, karakali, psi hyenovití

Originally there was a very controversial commercial lion farm (hunting of lions and trade with white lions) - Camorhi Game Ranch (since 1998). In 2006 it was bought (also with majority animals) by Vier Pfoten organization. Vier Pfoten set up here the park especially for the big cats which need rescue in a desperate situation. Lionsrock became a home for example of lions from bankrupted Safaripark Gänserndorf or for the lions from many decaying Romanian zoos. Individual enclosures are of the size from 1 to more than 6 ha. Lions, tigers, leopards, caracals, African wild dogs

game drive ve Wildlife Parku; jízda na koních; možnost ubytování
game drive in the Wildlife Park; horse riding; possibility of accommodation

restaurace, bar
restaurant, bar

16. února 2008
16th February 2008

Vier Pfoten (Four Paws)

1242 ha (včetně Wildlife Parku; Big Cat Sanctuary okolo 25 - 30 ha)
1242 ha (include Wildlife Park; Big Cat Sanctuary around 25 - 30 ha)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A 5 / 47 +
(2010)
N/A N/A 5 / 47+
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.04. 2010 Poslední úprava 01.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.