!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Maselspoort

některé zdroje uvádí • some sources mention Bloemfontein


Bagamoya Wildlife Estate
 
28°59'00"S, 26°23'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0009A
     
 
Maselspoort
SOUTH AFRICA
 
+27 824977550
+27 726049228
 
N/A
 
info☼bagamoyawildlifeestate.co.za
sharine☼bagamoyawildlifeestate.co.za
laure☼bagamoyawildlifeestate.co.za
 
www.bagamoyawildlifeestate.co.za
 
Bagamoya Wildlife Estate je především lví park, ale jsou zde i tygři a mini zoo... Lvi (včetně bílých), tygři, gepardi, karakali, servali, šakali, psi ušatí, fenci, jeleni, klokani, vodní ptáci...

Bagamoya Wildlife Estate is primarily a lion park, but there are also tigers and mini zoo... Lions (including white), tigers, cheetahs, caracals, servals, jackals, bat-eared foxes, fennec foxes, deer, wallabies, waterfowl...

interakce se lvy a tygry, dětské hřiště, jízda za divokými zvířaty
interactions with lions and tigers, children's play area, game drive

restaurace
restaurant

N/A (někdy po roce 2002)
N/A (sometime after 2002)

soukromé (Sharine Barnard)
private (Sharine Barnard)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.11. 2015 Poslední úprava 24.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.