!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Parys
 

Dell Cheetah Centre
 
26°50'38"S, 27°30'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0008B
     
 
Farm Vaal Rock
Parys
SOUTH AFRICA
 
+27 826915537
+27 731486245
 
+27 866065362
 
cheetah☼parys.co.za
 
www.dccafrica.co.za
 
chovné centrum gepardů s několika dalšími (zachráněnými) zvířaty - servali, karakal, zebra (možná již ne), veverka kapská, mandelík a kříženec domácí kočky s kočkou plavou

breeding centre of cheetahs with several other (rescued) animals - servals, caracal, zebra (perhaps no longer), Cape ground Squirrel, roller and hybrid of domestic cat with African wildcat

interakce a program s gepardy (běh)
interactions and programm with cheetah (run)

N/A

2009 (Estelle & Pieter Kemp)

nezisková organizace
non-profit organisation

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.11. 2015 Poslední úprava 24.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.