!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Parys
 

Otavi Wildlife Sanctuary
 
26°51'44"S, 27°32'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0007A
     
 
Vaal eden rd
9585 Parys
SOUTH AFRICA
 
+27 834217598
 
N/A
 
info☼otaviwildlifesanctuary.co.za
 
www.otaviwildlifesanctuary.co.za
 
park s divokých zvířat (především šelem) a dětskou zoo - lvi (včetně bílých), bílí tygři (možná již ne), gepardi, karakali, servali, hyeny, psi hyenovití, zebry, přímorožci, antilopy losí a skákavé, buvolci běločelí (včetně bílých), vodušky, pakoni, impaly, osli, prasata, kozy, ovce, králíci, zajíci, pštrosi, kachny, krokodýli...

park with wild animals (especially carnivores) and a petting zoo - lions (including white), white tigers (perhaps no longer), cheetahs, caracals, servals, hyenas, wild dogs, zebras, oryx, elands, springboks, blesboks (including white), waterbuck, wildebeests, impalas, donkeys, pigs, goats, sheep, rabbits, hares, ostriches, ducks, crocodiles...

interakce s mláďaty, dětská kontaktní zoo, prohlídky s průvodcem, jízda za divokými zvířaty, ubytování
interactions with cubs, petting zoo, guided tours, game drive, accommodation

restaurace, bar
restaurant, bar

2005

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.11. 2015 Poslední úprava 24.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.