!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Sterkfontein

některé zdroje uvádí • some sources mention Vierfontein
Sterkfontein je farma, nejbližší město je příliš daleko • Sterkfontein is a farm, nearbiest city is too far


Letsatsi-la-Africa Wildlife & Predator Park
usually simply Letsatsi-la-Africa (= Sunrise over Africa)
27°02'50"S, 26°39'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0012A
     
 
Sterkfontein​
Free State
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 7038
Flamwood 2572
Northwest
SOUTH AFRICA
 
+27 184411177
+27 722152433
 
+27 865579395
 
llamp☼letsatsi-la-africa.co.za
 
www.llafrica.co.za ; www.letsatsi-la-africa.co.za
 
park divokých zvířat a predátorů je domovem mnoha zvířat - lvi, tygři sibiřší a indičtí (včetně bílých a golden tabby), levharti, jaguáři, gepardi, pumy, servali, karakali, kočky černonohé, hyeny (skvrnité a čabrakové), psi hyenovití, psi ušatí, vlci, surikaty, cibetky, mývali, paviáni, kosmani, žirafy, zebry, antilopy vrané, nyaly, přímorožci, gazely, pakoni, buvoli, prasata bradavičnatá, pštrosi, marabu, želvy... (většina kopytníků a některá další zvířata jsou chována formou game parku, ostatní ve výbězích a klecích)
Letsatsi-la-Africa je na seznamu nedoporučených volunteerských zařízení v kategorii "ugly" (odporný) a bývá udáváno jako nejhorší z celého dlouhého seznamu. Volunteeři označují Letsatsi-la-Africa jako "Evil place" - komerční množírnu velkých koček i jiných zvířat. Je to údajně největší jihoafrický exportér lvích kostí do jihovýchodní Asie (především Laos), kde jsou vydávány za tygří kosti a využívány v tradiční medicíně. Mluví se také o obchodech s pašeráky zvířat, slonoviny a nosorožčí rohoviny... Majitel parku je na internetu občas dokonce označován jako environmentální terorista (těch je celá skupina).

Wildlife and Predator Park is home of many animals - lions, Amur and Indian tigers (including white and golden tabby), leopards, jaguars, cheetahs, cougars, servals, caracals, black-footed cat, hyenas (spotted and brown), wild dogs, bat-eared foxes, wolves, meerkats, civets, raccoons, baboons, marmosets, giraffes, zebras, sable antelope, nyalas, oryxes, gazelles, wildebeests, buffalos, warthogs, ostriches, marabous, turtles... (most of ungulates and some other animals are kept in the form of game park, the others in enclosures and cages)
Letsatsi-la-Africa is in a list of non-recommended volunteer facilities in the category"ugly" and used to be mentioned as the worst of the whole long list. Volunteers term Letsatsi-la-Africa as the "Evil place" - commercial big cats and other animals puppy-mill. Reportedly it is the largest South African exporter of lion bones to Southeast Asia (especially Laos), where the lion bones are passed off as tiger bones are used in traditional medicine. There are rumours also about business with smugglers of animals, ivory and rhino horns... The owner of the park is sometimes even called on the Internet as environmental terrorists (a whole group is of them).

prohlídky s průvodcem, jízda za divokými zvířaty, ubytování
guided tours, game drive, accommodation

restaurace
restaurant

N/A

soukromé (Van Der Westhuizen)
private (Van Der Westhuizen)

74 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.11. 2015 Poslední úprava 25.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.