!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Vredefort

mnoho zdrojů uvádí • many sources mention Parys


Rietkuil Breeding and Research farm
Johannesburg Zoo's Farm
26°56'46"S, 27°19'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0004C
     
 
Vredefort Dome
Rietskuil Farm
SOUTH AFRICA

Postal address:
Rietkuil Breeding and Research Farm
Johannesburg Zoo
PO Box 2460
Parys 9585
SOUTH AFRICA
 
+27 833007151
 
+ 27 114860244
 
dawie.vanderwalt☼yahoo.com
 
N/A  
 
chovná a výzkumná farma Johannesburgské Zoo v kráteru po dopadu meteoritu zvaném Vredefort Dome poblíž měst Parys a Vredefort. Vznikla místo zrušené Rietvlei Zoo Farm (Alberton, Gauteng) - zvířata sem byla přímístěna z Rietvlei Farm. Současná farma se skládá ze šesti samostatných nemovitostí (pozemků) - Dampoort, Winkelhaakdam, Van Vuurens Kop, Mount Sianai, Gibson a Rietkuil (zbytek území).
Ohrožená a vzácná zvířata - především antilopy, buvoli, šelmy, jeřábi.

breeding and research farm of Johannesburg Zoo within meteorite impact crater called Vredefort Dome near cities of Parys and Vredefort. It was created instead of the abolished Rietvlei Zoo Farm (Alberton, Gauteng) - animals were moved here from Rietvlei Farm. Current farm consists of six separate title deeds - Dampoort, Winkelhaakdam, Van Vuurens Kop, Mount Sinai, Gibson and Rietkuil (remaining land).
Endangered and rare animals - especially antelopes, carnivores, cranes.

Vredefort Dome je největší kráter po dopadu meteoritu na světě a je zapsán v seznamu UNESCO
Vredefort Dome is the largest meteorite impact crater on the Earth and it is listed in UNESCO

N/A

2006 (25. května 2006 - podpis nabídky na koupi farmy; listopad 2006 - duben 2007 - stěhování zvířat)
2006 (25th May 2006 - signification of offer to purchase the farm; November 2006 - April 2007 - moving of animals)

Johannesburg Zoo

694 ha (Dampoort farm - 3,6 ha; Winkelhaakdam farm - 3,15 ha; Van Vuurens Kop farm - 38,08 ha; Mount Sinai farm - 66,75 ha; Gibson farm - 4,83 ha and Rietkuil farm - 577,58 ha)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
1999 (projects)            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.04. 2010 Poslední úprava 01.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.