!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Waterbron

některé zdroje uvádí • some sources mention Bloemfontein


Zanchieta Wild Cat Farm
usually simply Zanchieta
28°58'30"S, 26°01'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0013A
     
 
Waterbron
Bloemfontein
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 35406
Faunasig 9325
SOUTH AFRICA
 
+27 518139121
+27 722003272
 
N/A
 
bookings☼zanchieta.co.za
 
www.wildcatfarm.co.za +
 
park (nejen) divokých koček (velkých i malých) - lvi, bílí lvi, gepardi, karakali, servali, kočky černonohé, kočky plavé, šakaly, psi ušatí, lišky chama, ženetky, surikaty, kočkodani, dikobrazi, zajíci...

Park (not only) of wildcats (both big and small) - lions, white lions, cheetahs, caracals, servals, black-footed cat, African wildcats, jackals, bat-eared foxes, Cape foxes, genets, meerkats, vervet monkeys, porcupines, hares...

prohlídky s průvodcem, ubytování
guided tours, accommodation

bar

N/A

soukromé (Lizette van Schalkwyk)
private (Lizette van Schalkwyk)

74 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.11. 2015 Poslední úprava 25.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.