!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Witfontein

většina zdrojů uvádí Glen nebo Bloemfotein • most of sources mention Glen or Bloemfontein
Witfontein je farma, nejbližší město je příliš daleko • Witfontein is a farm, nearbiest city is too far


Olivia Game Lodge
 
28°54'42"S, 28°24'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0006A
     
 
Witfontein
Glen
Bloemfontein
SOUTH AFRICA
 
+27 827750041
 
+27 866315897
 
reservations.olivia☼vodamail.co.za
olivia☼fstx.co.za
 
www.oliviagamelodge.co.za
 
game lodge s parkem šelem - výběhy a klece se lvy (i bílí), tygry (i bílí), levharty, gepardy, karakaly, psy hyenovitými, vlky, surikatami... A výběhy několika kopytníků (antilopy losí a skákavé, impaly, vodušky velké, pokoni běloocasí, buvoli).

game lodge with predator park - enclosures and cages of lions (also white), tigers (also white), leopards, cheetahs, caracals, wild dogs, wolves, meerkats... And also enclosures of several ungulates (elands, springboks, impalas, waterbucks, black wildbeests, buffaloes).

game drive, jízda na koních; bazén; ubytování
game drive; horse riding; swimming pool; accommodation

restaurace, bar
restaurant, bar

2004 (Jaap Opperman and Charles Terblanche) - farma s chovem šelem (lodge až 2008)
2004 (Jaap Opperman and Charles Terblanche) - farm with breeding of carnivores (the lodge only in 2008)

soukromé (Jaap Opperman and Charles Terblanche)
private (Jaap Opperman and Charles Terblanche)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A ~16 / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.05. 2010 Poslední úprava 16.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.