!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Johannesburg

iRhawuteni   Kgauteng    Gauteng   eGoli; iRhawutini   iGoli

často jsou používány i zkrácené názvy • often used are also short names Jo'burg, Jozi or JHB


† Rietvlei Zoo Farm
 
26°18'44"S, 28°04'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-GP-0028A†
     
 
101 Swrtkoppies Road
Alberton
Ekurhuleni
SOUTH AFRICA
 
- - -  
 
chovná farma Johannesburgské Zoo. Původně neveřejná, v roce 1992 však otevřená i pro veřejnost. Čtyři chovné campy, nezpevněné cesty (nebylo omezeno, kde se smí chodit), zahradní restaurace, kiosky, dětské hřiště, camp, hostel a jen málo formálních výběhů (množství zvířat se pohybovalo volně)... Bílí lvi, sitatungy, antilopy trávní a další antilopy, jeleni, surikaty, psi hyenovití, jeřábi rajští, voliéra s více než 100 druhů ptáků, želvy, domácí zvířata atd. Kvůli rychlému růstu zástavby okolní aglomerace farma přestala pro chovné programy vyhovovat, proto byla přestěhována k městu Parys (v provincii Free State).

Breeding farm of Johannesburg Zoo. Originally non public, however in 1992 opened to the public. Four breeding camps, unpaved paths (it was not restricted where to walk), tea garden, kiosks, children's playground, camp, hostel and a few formal enclosures (many animals roamed freely) ... White lions, sitatungas, steenboks and other antelopes, deers, meerkats, African wild dogs, blue cranes, aviary with more than 100 species of birds, turtles, domestic animals etc. Because of the rapid growth of buildings of surrounding agglomeration the farm began to be unsuitable for breeding programs, therefore was moved near Parys (Free State province).
 
po přestěhování chovné farmy byl areál určen k rekreačně ekologicko environmentálním účelům. Zoo farma byla přeměněna na lifestyle centrum - park s možností nejrůznějších volnočasových aktivit - odpočinek, piknik, sport, procházky, jízda na kolech apod. V původních chovných budovách a výbězích vznikla farma s více méně domácími zvířaty, především pro děti.

after moving the breeding farm, the territory was designed for recreational ecological environmental purposes. Zoo farm was transformed into a lifestyle center - a park with a variety of leisure activities - relaxation, picnics, sports, walking, biking, etc. In the original breeding buildings and enclosures, there has arisen the farm with more or less domestic animals, especially for children.

počátkem 60. let, 1992 otevřena i pro veřejnost
early 60's, 1992 opened also to the public
 
2006

Johannesburg Zoo

270 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 1 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 2 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 3 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 4 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 5 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 6 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 7 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 8 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 9 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 10 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 11 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 12 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 13 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 14 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 15 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 16 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 17 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 18 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 19 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 20 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 21 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 22 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 23 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 24 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 25 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 26 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 27 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 28 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Image 29 of 29
Susan van der Walt, 21.10. 2006
Susan van der Walt, 21.10. 2006

  Stránka vytvořena 23.03. 2010 Poslední úprava 06.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.