!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Kromdraai

některé zdroje uvádí • some sources mention Krugersdorp or Muldersdrift


† Teak Place Exotic Bird Park
Tasha Farms
25°57'06"S, 27°48'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-GP-0019B†
     
 
Portion 10
522 JQ Kromdraai Road
Rietfontein, In the Cradle
SOUTH AFRICA
 
- - -  
 
park exotických ptáků provozovaný komerční farmou (Tasha Farms) - desítky druhů papoušků, vodních ptáků atd. v Teak Place (ubytovací a rekreační zařízení jehož součástí byla i dětská zoo s domácími zvířaty - kozy, ovce, králíci, prasata, pony...). Teak Place byl zavřen v roce 2011, tím skončil i ptačí park.

Exotic Bird Park operated by commercial farm (Tasha Farms) - tens species of parrots, waterfowl etc. in Teak Place (accommodation and recreation facility, which part was also Petting Park  with domestic animals - goats, sheep, rabbits, pigs, ponies...). Teak Place was closed in 2011, by that also the bird park finished.

N/A
 
9. srpna 2011
9th August 2011

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2010 Poslední úprava 04.02. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.